การประชุมหารือเพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง

ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 - 11.30 น.

ห้องประชุม 217 อาคารเคมี 1 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

cd

สัมมนาพิเศษ เรื่อง
Genetic Management of Non-human Primate Colonies วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้อง 121 ตึกชีววิทยา 1 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 8

วันที่ 19 – 22 กรกฎาคม 2560

โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ

 

 

การประชุมวิชาการ “การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 6

และงานแสดงสินค้า ประจำปี 2560

วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560

โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

 

 

โครงการ “Roadshow ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2560

ณ จังหวัดลพบุรี และ จังหวัดสระบุรี

 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการประชากรลิงในจังหวัดลพบุรี

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ณ โรงแรมลพบุรีอิ์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี

 

 

 

โครงการ การเตรียมการเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐาน AAALACi และ GLP

ของศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

 

 

 

โครงการ เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก School of Veterinary Medicine, University of Surrey

ประเทศอังกฤษโดยศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ณ ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี

 

 

 

โครงการเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ และเยี่ยมชม

PSSP-IBP สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

วันที่ 13 – 16 สิงหาคม 2560

เมือง Bogor สาธารณรัฐอินโดนีเซีย